בית אבות אשדוד, אשדוד

ישוב: 
אשדוד
בעלות: 
אשל
בעלות: 
רשות מקומית
בעלות: 
ארגון עולים/התאחדות עולי..
ותק: 
1988
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
פיקוח: 
משרד הבריאות (+רשיון)
אופן הפנייה: 
פנייה לשירות לזקן
אופן הפנייה: 
באמצעות משרד הבריאות (קוד)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הרווחה
אופן התשלום: 
לפי הקריטריונים של משרד הבריאות
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים
מחלקות: 
מחלקה סיעודית
מחלקות: 
מחלקה לתשושי נפש

שירותים

שירותי כביסה
שירות קריאת מצוקה
חוגים מחוץ לשירות
הרצאות/חוגים
טיפול אישי
ספרייה
התעמלות
פיסיותראפיה
בית כנסת
גינה/חצר
מרפאה
טיפול סוציאלי
מספרה
ארוחות
ריפוי בעיסוק
אבחון רפואי
טיולים
טיפול רפואי
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
ייעוץ שיקומי/ טיפולי
הסברה/ עלון, דף קשר, ביטאון
מחלקה סיעודית
פדיקור
שירותי כביסה לאנשי הקהילה

צוות

מרפאים בעיסוק
מתנדבים
אב בית
מטפלים
פיסיותראפיסטים
אחיות
מדריכים
סטודנטים/סמינריסטים
רופא גריאטרי
עובדים כלליים
מזכירות
רופא כללי
עובדים סוציאליים
מרפאים במוסיקה/ בתנועה/ אמנות
מדריכים חברתיים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
92
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

סיעודיים

מספר אנשים במחלקה: 
88
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

תשושי נפש

מספר אנשים במחלקה: 
31
אזור לקבלה: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות