בית אבות אביגדור עשת חלת הדבש, קרית חיים

ישוב: 
קרית-חיים/מפרץ חיפה
בעלות: 
פרטית
ותק: 
1991
פיקוח: 
משרד הרווחה (+רשיון)
אופן הפנייה: 
באופן פרטי
קריטריונים לקבלה: 
ללא הגבלה
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
אישור רפואי
מסמכים נדרשים בתהליך הקבלה: 
דוח סוציאלי
אופן התשלום: 
פרטי
אופן התשלום: 
חודשי
מחלקות: 
מחלקה לתשושים

שירותים

טיפול אישי
פעילות חברתית
טיפול סוציאלי
פיסיותראפיה
ארוחות
ריפוי בעיסוק
טיפול רפואי
טיולים

צוות

מזכירות
עובדים כלליים
רופא גריאטרי
אחיות
מנהל
מרפאים בעיסוק
מטפלים
פיסיותראפיסטים

אוכלוסייה

שפות דיבור: 
עברית
הקשר דתי: 
ללא הקשר דתי

תשושים

מספר אנשים במחלקה: 
15
אזור לקבלה: 
מחוזי